Swamp Storytelling

2014-pågående

trask

Signe Johannessens konstnärliga arbete har färgats av att hon 1999 överlevde cyklonen i Orissa, Indien där 15.000 människor miste livet. Vatten från havet slungades in över land och tog över städer, odlad landsbygd och skogslandskap.

2014 återvände Johannessen till Indien för att söka efter spår i samhälle och natur efter cyklonen. Resan resulterade i mötet med ett forskarteam som just då arbetade  på ANET (The Andaman and Nicobar Islands Environmental Team). ANET är beläget i ett mangroveträsk mitt på en ö i Bengaliska viken. Träsket uppstod efter de geologiska förskjutningar som skedde i anslutning till tsunamin 2004. I detta post-katastrofträsk fann Johannessen och forskarna (som numera format nätverket Earth Colab) gemensamma nämnare, frågeställningar och arbetsmetoder. De bestämde sig för att fortsätta jobba ihop.

Arbetet tar olika uttryck där den gemensamma nämnaren är utforskandet av träsket och dennes grumliga vatten. På vilket sätt kan ett post-katastrofträsk i Indien och Sörmlands sinande myrar tala om det rådande klimatpolitiska läget? Vad bär kärret på för historiska, mytologiska och samtida hemligheter?

Johannessens pågående arbete med Swamp storytelling har bland annat utvecklats till en en kurs på Konstfack i Stockholm. Signe har även aktiverat sitt swamp storytelling arbete med en grupp studenter under tiden som Gästlärare på Konstakademin i Helsingfors. Arbetet har även format Art Lab Gnesta-projektet Swamp storytelling  och Swamp camp, ett omfattande deltagarbaserat arbete med 100 fjortonåringar i Gnesta och 100 nyanlända unga flyktingar i Karlstad där de undersökte träsket genom erkända och alternativa vetenskapliga metoder ur historien. Swamp camp bland annat resulterat  i appen Laboscope. En dokumentärfilm produceras just nu om arbetet. Både appen och filmen görs i samarbete med Erik Rören.

Arbetet har utvecklats till ett nära samarbete med Bildkonstakademin i Helsingfors där Johannessen undervisat. Studenter och lärare bjuds med på en expedition till katastrofträsken i Indien för att delta i den omfattande konstnärliga undersökningen The expedition to ecosystems in change som undersökte utvalda postkatastrof landskap i Indien 2016. Projektet har utvecklats i nära samtal med curator Caroline Malmström.

 

Still från den interaktiva kaleidoskop applikationen.
Still från Laboscope
Still från videoverket Nedstigning
Still från videoverket Nedstigning

Press om projektet:

http://www.landetsfria.se/artikel/123506

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/tp-tamilnadu/exploring-wetlands-through-contemporary-art/article8350868.ece

http://varmland.konstframjandet.se/aktuellt/water-research-area/