Contamination of Evidence

2013-2014

historiska_pres0014
På vernissaget satt arkeologen Kerstin Näverskjöld och signerade in skulpturerna i samlingarna.

Hösten och vintern 2013/14 befann sig Signe Johannessen på Historiska museet för att göra research på temat identiteter och kulturarv utifrån museets samlingar. Titeln Contamination of Evidence ger en blinkning till rättsmedicinskt arbete och anspelar samtidigt på frågor om bevis och sanning. Contamination of Evidence (besudlat bevis) är bevismaterial med lägre trovärdighet eftersom det på något sätt är förändrat.

Historiska museet är med och skapar vår gemensamma bild av historien, men vilka historier är egentligen ”sanna”? Alla de föremål som finns i museet kan ses som bevismaterial, men vems historier berättar de och hur förändras bilderna av det förflutna i takt med tiden? Kommer konstnärerna ”besudla” bevisen, eller skedde det redan när föremålet blev en del av museets samling?

Historiska museet
De inbjudna konstnärerna visas runt i samlingarna. Foto: Katarina Nimmervoll, Historiska museet

Johannessen arbetade nära arkeologen Kerstin Näversköld i sin undersökning av den ritual som varje nytt föremål som upptas i museets samling genomgår. Genom att placera fragment av ett fiktivt objekt, en 3D-utskriven skulptur med okänd funktion, i händerna på arkeologen presenteras ögonblicket då vi utmanas att förstå det vars betydelse vi ännu inte känner till. Samtidigt ställs frågor om urval och samlande, om museets och arkeologernas makt och uppgift.

CoE 2014
Contamination of evidence med sina 8 olika delar innan arkeologerna undersökt den.

I Contamination of Evidence producerade konstnären objekt i 3D print som hon lät museets arkeologer undersöka och beskriva utifrån sina metoder. Detta skedde som en interaktion mellan publiken, museets arkeologer och Johannessen. I denna performance signerades objekten av arkeologerna, objekten lades sedan in i historiska museets samlingar. Konstnärens fascination låg i att synliggöra museets definitionsmakt och vilka följder det har för vårt gemensamma historieberättande.

Projektet utvecklades i nära samtal med curator Caroline Malmström och var ett samarbete mellan Art Lab Gnesta och Historiska museet. Särskilt tack till Axel Undall, Alphaform, Peter Olsén och Helge Olsén.