Bestiarium – förstudie

2012-2014

best
Fallen, 2014

Bestiarium (Som senare kom att utvecklas till projektet Besten och cyklonens öga) är ett projekt om hur djur, hav och natur tvingas anpassa sig till människan. Ute till havs finns öar av plast och sopor, som The Great Pacific Garbage Patch utanför Kaliforniens kust, där människogjorda material ligger tätt sammanpressade, daterade från 30-talet och fram till idag. Havsströmmarna gör att sopor från många kontinenter slutligen hamnar i denna besynnerliga virvel. Hur har naturen anpassat sig till dessa icke nedbrytbara material? Vilka evolutionära förändringar har noterats? Och hur kan vi som människor orka bära dessa kilometerlånga ärr av vårt agerande?

Projektets titel härrör från de medeltida förteckningar som gjordes över fabeldjur, något som kan kopplas till det konstnärliga arbetet med att föreställa sig en påskyndad transformation av djurkroppar som plast och andra kemiska utsläpp redan idag ger upphov till.

I ett samarbete med Naturhistoriska riksmuseet flåddes och undersöktes en gråsäl som dött av miljögifter i Östersjön. Verket antyder en annan väg sälen kunde utvecklats evolutionärt för att hantera de människoskapta förutsättningar som nu föreligger.

seal

Arbetet presenteras som storskaliga tuschteckningar, performance och skulpturer i kollisionen mellan natur och samhälle. Verken har presenterats i utställningen Bestiarium – work in progress 2014 på Galleri 69, Oslo.

Press om projektet:

http://www.sn.se/kultur-noje/signes-kanslosamma-bestiarium-vacker-fragor-om-livet/