Artist statement

I en värld karakteriserad av stora utmaningar och globala skiften ställer Signe Johannessen frågor om liv och teknik, makt och moral. Existentiella frågor kokas ned för att gälla vardagliga angelägenheter. Utifrån sin egen historia närmar Johannessen sig påtagliga vardagsdilemman och science fiction-liknande världar.

Arbetet pendlar mellan stora och små perspektiv: faktiska och fiktiva evolutionära genombrott lyfts upp för att säga oss något om var vi är på väg. Diskussionen om vad liv är och vilket ansvar det innebär att vara människa, förs genom en blick på både natur, djur, maskiner och historia.

Signe Johannessen är utbildad vid Kunsthögskolen i Oslo samt Kungl. konsthögskolan i Stockholm. Med grunden i skulptur, presenteras hennes arbeten också i teckning och video. Processerna drivs ofta genom workshops och resor, och ofta i samtal med inbjudna experter. Johannessen är en av initiativtagarna till Art Lab Gnesta, vars verksamhet delvis formas av konstnärens egna intressen.