Art Lab Gnesta

Efter studierna startade Signe Johannessen den självorganiserade konstverksamheten Art Lab Gnesta tillsammans med Erik Rören och en handfull engagerade kulturarbetare. I efterhand kan det ses som om Johannessens agerande var en krishanteringsstrategi i den dystra verklighet hon möttes av som nyutbildad konstnär, och Johannessen fascineras av självorganisation som metod i kris.

Art Lab Gnesta är en plats för experimentella kopplingar mellan konst och samhälle. Organisationen är intresserade av relationer mellan konsten och konstnärerna, lokalsamhället, skolor, konstinstitutioner och andra som arbetar med konst- eller samhällsfrågor – både lokalt, nationellt och internationellt. I det gamla bryggeriet i Gnesta finns ateljéer, verkstäder, konsthall, målarvägg och projektrum.

Art Lab Gnesta arbete tar olika form; publikationer, utställningar, workshops, samtal och andra evenemang produceras och äger rum både i huset, i det offentliga rummet och hos samarbetspartners. I Art Lab gnestas ateljéprogram bjuds konstnärer in för att utforska och utveckla idéer som ger bränsle åt diskussionen om vår samtid och dess utmaningar. Utställningsprogrammet gestaltar intressanta frågeställningar och gästande konstnärers arbete. Med fötterna i det sörmländska stationssamhället Gnesta och med blicken fäst utåt är Art Lab Gnesta en plats för produktion, presentation, diskussion och kreativitet.

Art Lab Gnesta är ett självorganiserat initiativ grundat 2010 som drivs av Föreningen Art Lab Gnesta med en styrelse som består av bl a konstnärer, curatorer och arkitekter.

 

Art Lab Gnesta