8 – Vi är en parentes på jorden

8 samarbete med johan Warden 1
Konstnären samarbetade med fotografen Johan Warden när produktionen skulle dokumenteras. Foto: Johan Warden

Längs stranden på Fårö ligger skelettdelar, fossiler och en bit plast, lämningar av liv som laddar varandra. Den förhistoriska fossilen bredvid den moderna plasten som också den minner om urtid genom sina molekyler av fossilt material, olja.

Detalj från skulpturen 8000003

Idag överför vi alltfler mänskliga funktioner till tekniken och en stor del av vår dagliga kommunikation sker över internet. Tanken på hur vi genom teknologi gör oss själva överflödiga är intressant. Genom att ge liv åt det döda drar Signe Johannessen tanken på en sådan evolution till sin spets. I projektet ”8” kombinerar hon tekniska komponenter med organiska former i objekt som skulle kunna vara framtida efterlämningar. Arbetet är inspirerat av konstnärens uppväxt som kretsade kring en andlig idé om att upphöja det naturliga, men det är samtidigt en reaktion emot den idén.

Workshop med YAPP och Kungliga Konsthögskolan på Fårö.
Workshop med YAPP och Kungliga Konsthögskolan på Fårö.

I anslutning till utställningen 8 – Vi är en parantes på jorden i Botkyrka konsthall bjöds Signe Johannessen in som konstnär i YAPP i Botkyrka i samarbete med Kungl. konsthögskolan. Konstnären öppnade upp sin arbetsprocess och tog med deltagarna i YAPP med på en upptäcksresa tillbaka till projektet 8 – Vi är en parantes  på jordens utgångspunkt, stränderna på Fårö, mötet mellan hav och land. Signe ledde flera workshops om människans sårbarhet på jorden. En av dem innebar att deltagarna och konstnären tillsammans lajvade jordens undergång. Resultatet av workshopsserien togs sedan tillbaka till konsthallen där utställningen aktiverades av YAPP-projektet.

Signe Johannessen samarbetade även med fotografen Johan Warden under projektet. Konstnärens objekt placerades i övergivna och igenvuxna stadslandskap, så som stängda vägar och glömda parkeringsplatser för att sedan fotograferas.

8010010-1-(2011)
80000001

Text publicerad i tidskriften Balder:
Signe Johannessen. 8 – Vi är en parantes på jorden (pdf)